< p>

Geur in het onderwijs

Onderwijs staat aan de basis van onze welvaart. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Bij het uitzoeken van een school letten we erop dat de omgeving fris, schoon en inspirerend is. Daarnaast vinden we het natuurlijk ook nog van belang dat er een beetje behoorlijke cijfers behaald worden zonder dat we ze al te zwaar onder druk hoeven te zetten. Huiswerkbegeleidingscursussen worden dan ook steeds vaker, zij het met flinke tegenzin, door de jongelui bezocht. Wat zou het toch fijn zijn als deze leerlingen met dezelfde inspanning veel betere cijfers zouden halen...

Onderzoek

Midden 2014 meldden zich twee 6 VWO leerlingen van het Ichtius College uit Driehuis bij Natural Mood Makers. Zij wilden onderzoek doen naar de invloed van geur op de leerprestaties van hun medeleerlingen. Natuurlijk is uit de literatuur al langer bekend dat bepaalde natuurlijke geuren een goede uitwerking hebben op het geheugen en de cognitieve prestaties van mensen. Maar een Nederlands onderzoek hiernaar was nog nooit gedaan.

Onder professionele begeleiding van de school werd een valide onderzoek verricht waarvan de resultaten begin 2015 werden gepresenteerd. Deze resultaten waren werkelijk verbluffend. Afhankelijk van de wijze van begeuring en de soort geur werden verbeteringen van de leerprestaties gemeten van 10 tot 71%(!). Men overweegt bij het Ichtius College natuurlijke geur nu ook tijdens de examens in te gaan zetten.   

Inmiddels is de onderzoeksfase achter de rug. Natural Mood Makers is nu in staat geur in te zetten op scholen en opleidingscentra. Daarvoor is een uitstekend aanbod ontwikkeld, compleet met verstuivers, geuren en een gedegen advies. Dat houdt in dat wij onderwijsinstellingen zonodig ook begeleiden bij het (gefaseerd) invoeren van geur ter verbetering van de leerprestaties. 

Wilt u de wetenschappelijke samenvatting van deze onderzoeken ontvangen?

Klik hier om  ons een mail te sturen en wij zenden u de rapporten toe of klik hier en bekijk het rapport online.

Binnenmilieu

Maar er is nog een belangrijke factor. Door de inzet van etherische geurolie op scholen neemt de kwaliteit van het binnenmilieu enorm toe. Bacteriën, virussen en schimmels worden namelijk voor 99,8% gedood. Hierdoor neemt het ziekteverzuim van leraren en leerlingen sterk af. Daarnaast zorgt het verbeterde binnenmilieu ervoor dat aanwezigen minder last hebben van de bekende winterkwaaltjes zoals verkoudheid, griep en keelpijn.